Specializované školení

Ve dnech 30. 11. 2019 a 1. 12. 2019 proběhlo specializované školení „Sport a pohyb dětem – funkční trénink“, které bylo realizováno díky získané podpoře Statutárního města Chomutova a Ústeckého kraje. Školení povedou Mgr. David Holzer a Mgr. Jakub Strakoš.

Program školení je následující:

 • SOBOTA - 30.11.2019

  8:30 -   9:30:

  Úvod, seznámení s projektem, cíle projektu.

  9:30 - 11:00:

  Teorie Funkčního Tréninku - základní principy, pochopení potenciálu FT, vymezení

  oproti klasickému pojetí tréninku, demonstrace v praxi.

  11:00 - 11:10:

  Přestávka

  11:10 - 13:00:

  Anatomické a fyziologické minimum, držení těla, základní diagnostika cvičence - teorie + praxe

  13:00 - 14:00:

  Oběd

  14:00 - 15:30:

  Pomůcky a náčiní využívané pro FT - teorie + praxe

  15:30 - 17:00:

  Skupiny cviků dle funkčního zaměření, databáze cviků, didaktické řady - teorie + praxe

  17:00 - 17:10:

  Přestávka

  17:10 – 17:55:

  Psychologie I.

  NEDĚLE – 1. 12. 2019

  8:00 - 10:15: 

  Výživa sportujících dětí

  10:15 -11:00:

  Ukázková hodina - praxe, struktura lekce (tréninkové jednotky)

  11:00 -11:45:

  Zpětná vazba, praktické výstupy, doplnění databáze cviků, diskuze

  11:45 -13:00:

  Tvorba vlastní lekce, věkové zákonitosti

  13:00 -14:00:

  Oběd

  14:00 -16:15:

  Psychologie II.

  16:30 -17:30:

  Test + praktické přezkoušení

Projekt Sport a pohyb dětem je realizován prostřednictvím Asociace sportu dětí a mládeže z.s.
Školní 1106/43, 430 01, Chomutov