Představení projektu

Představení projektu

 • Projekt „Sport a pohyb dětem“ je komplexní tréninkový systém, založený na principech funkčního tréninku pro děti a mládež.
 • Cílem projektu je zapojení velkého počtu sportujících dětí a vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu a rozvoj jejich pohybové všestrannosti na území celé České republiky.
 • Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ, ČEPS, a.s., Ústeckého kraje a pod záštitou Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Co je to funkční trénink? Důvody pro funkční trénink

 • Podstatou systému funkčního tréninku je snaha o návrat k přirozené, tedy komplexní trénovanosti těla.
 • Funkční trénink využívá specifických tréninkových principů, které dětem umožní vykonávat běžné denní, ale i sportovní aktivity, s výrazně vyšší efektivitou a současně nižším rizikem úrazu.
 • Správný trénink vede ke komplexní trénovanosti organizmu, získání základních funkčních pohybových vzorců se správným zapojením středu těla a rozvoji koordinace a balančních schopností. Obrovským benefitem je zachování funkčních rozsahů, správného držení těla a prevence zranění a další.
 • Správně použité principy vedou k rozvoji koordinace a zvýšení efektivity pohybu.

Kde a jak často projekt probíhá?

 • pravidelně jednou týdně (60-ti minutová lekce) v průběhu celého roku
 • v základních školách (družina či školní kroužek) - zábavná pohybová průprava
 • ve středních školách
 • ve sportovních klubech a sportovních oddílech – všeobecná sportovní příprava

Vybavení

 • Lze využít běžná vybavení tělocvičny a nářadí, které je v ní umístěno.
 • Tělocvičnu je možné dovybavit speciálními sportovními pomůckami (závěsné systémy, balanční podložky, overball atd.).
 • Jako nadstavba projektu je možnost realizace venkovního hřiště - tzv. Street Workout hřiště. Jedná se o speciální multifunkční konstrukce (bradla, hrazdy, kruhy, žebřiny, šikmé lavičky, atd.), vycházející ze sportovní gymnastiky, v současné době velmi oblíbené a využívané pro všechny druhy pouličního tréninku.
Projekt Sport a pohyb dětem je realizován prostřednictvím Asociace sportu dětí a mládeže z.s.
Školní 1106/43, 430 01, Chomutov